Eindejaarsfooi geven? Laat je niet in de luren leggen

Fooi
Tijdens de eindejaarsperiode bedanken we elkaar graag. Velen willen hun waardering tonen door een fooi geven aan hun afvalophaler, postbode of pakjesbezorger. Een mooie traditie, maar helaas zien we dat oplichters deze goede intenties misbruiken door zich als deze hardwerkende individuen voor te doen. Om ervoor te zorgen dat jouw vrijgevigheid op de juiste plek terechtkomt, delen we enkele tips.
  • Ken je de persoon? Heb je deze al eerder gezien tijdens de uitvoering van zijn of haar taken?
  • Heeft de persoon een uniform aan? Zijn de logo’s herkenbaar en in lijn met wat je gewend bent?
  • Heeft deze persoon een dienstvoertuig?

Hoe meer je JA op bovenstaande vragen kan antwoorden, hoe groter dat je te maken hebt met een legitieme afvalophaler of pakjesbezorger. Blijf echter alert. Laat deze persoon nooit binnen en houd rekening met volgende zaken:

Verbreek contact bij twijfel:

Indien er twijfels zijn, verbreek dan het contact. Contacteer de officiële organisatie om de echtheid te verifiëren.

Controleer fooienregels:

Ga na of er regels zijn met betrekking tot fooien in jouw regio. Sommige steden en gemeenten kunnen bijvoorbeeld het ontvangen van fooien verbieden voor afvalophalers. Politie- en brandweerpersoneel mogen nooit fooien vragen of aanvaarden.

Wees waakzaam voor valse veiligheidsberoepen:

Wees alert op personen die zich voordoen als veiligheidsprofessionals. Echte professionals dragen steeds herkenbare uniformen en hebben duidelijke kaarten of logo's op hun uniform. Raadpleeg onze brochure 'Ken uw veiligheidsberoepen'.

Meer informatie om diefstal met list tegen te gaan kan je op de volgende pagina vinden: https://www.besafe.be/nl/diefstal-oplichting/diefstal-met-list

Je hebt meer in de hand dan je denkt als het op preventie aankomt.

 

Ook interessant voor u:

21 februari 2024
(persbericht in samenwerking met Febelfin en de federale politie)
Er worden steeds meer gevallen gemeld waarbij ouderen telefonisch worden gecontacteerd door een zogezegde “medewerker van de fraudedienst van een bank”, “medewerker van Cardstop” of “politie”. Ze overtuigen het slachtoffer dat er fraude werd vastgesteld op zijn/haar rekening en stellen voor om bij het slachtoffer thuis langs te gaan om “de situatie op te lossen”. De criminelen hebben hierbij maar één doel voor ogen: zo veel mogelijk stelen. We willen waarschuwen voor dit type diefstallen en roepen op tot waakzaamheid.
22 januari 2024
Heel wat burgers willen zich actief inzetten voor een veiligere samenleving. Vele politiezones maken dit mogelijk door te werken met BIN’s. Eind 2023 waren maar liefst 1386 BIN's geregistreerd in België, wat een stijging van 8,62% ten opzichte van vorig jaar betekent en bijna 10% sinds 2020!
22 december 2023
Samen staan we sterker tegen gauwdiefstal! Ook op het terrein sensibiliseren verschillende politiezones en besturen tijdens de eindejaarsperiode actief omtrent zakkenrollers. Zo is er de actie “Timeless & The Warning” in Sint-Truiden. ADVP had hierover een interview met burgemeester Ingrid Kempeneers.