22.000 maanden stadionverbod voor wangedrag in voetbalstadions

Meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan geldboetes, dat is de balans van de sancties die de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken aan voetbalvandalen oplegde voor inbreuken gepleegd tijdens het voetbalseizoen 2021-2022. Hoewel er niet veel meer processen-verbaal zijn opgesteld dan in het pre-coronaseizoen 2018-2019, zijn de opgelegde sancties opmerkelijk zwaarder. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld in en rond voetbalstadions zwaarder te bestraffen.

“Na verschillende incidenten in onze voetbalstadions, beslisten we met de politie, de Pro League, de profclubs en de Koninklijke Belgische Voetbalbond de handen in elkaar te slaan, en de aanpak van voetbalgeweld te verstrengen. Het actieplan ‘Samen voor veilig voetbal’ gaat uit van een gedeeld engagement, waar ook de overheid een rol in speelt. De strengere sancties van de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken zijn een duidelijk signaal: wangedrag hoort niet thuis in onze voetbalstadions”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Voor het voetbalseizoen 2021-2022 bezorgde de politie 1.587 processen-verbaal aan de voetbalcel. Dit aantal ligt niet veel hoger dan de 1.482 processen-verbaal tijdens het pre-coronaseizoen 2018-2019. De voetbalcel start aan de hand van die processen-verbaal administratieve procedures op, en neemt een beslissing binnen een termijn van zes maanden volgend op de incidenten. Voor het afgelopen voetbalseizoen werden bijna dubbel zoveel maanden stadionverbod opgelegd dan voor het seizoen 2018-2019: 22.037 maanden tegenover 11.229. Ook het totaalbedrag van de geldboetes ligt fors hoger: 910.250 euro versus 540.525 euro. Dit betekent dus ook dat wangedrag in voetbalstadions zwaarder wordt bestraft.

De zwaardere sancties passen in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’, dat in mei 2022 door de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd voorgesteld. Zwaardere sanctionering voor ernstige inbreuken – zoals fysiek geweld, racisme of xenofobie en het gebruik van pyrotechnisch materiaal – vormt een belangrijke pijler uit dit actieplan.

Om dit verstrengd beleid nog kracht bij te zetten, keurde de Federale Regering eind 2022 op vraag van minister Annelies Verlinden ook een verstrenging van de Voetbalwet goed. Door het verhogen van de pakkans, het verstrengen van de straffen en het versterken van de toegangscontrole moeten baldadigheden uit de stadions worden gebannen.

Daders kunnen weliswaar pas worden bestraft als ze zijn geïdentificeerd. Een goed functionerend camerasysteem is hiervoor van essentieel belang. Bij de aanvang van het huidig seizoen startte de voetbalcel daarom met een inspectieronde in de voetbalstadions om de camerasystemen van de profclubs te controleren. Tijdens een periode van drie maanden werden de 30 profclubs gecontroleerd. Bij acht clubs werden tekortkomingen vastgesteld.

Ook interessant voor u:

04 oktober 2023
De Algemene Directie Veiligheid & Preventie (ADVP) kondigt de lancering aan van de projectoproep voor preventie-initiatieven rond voetbalveiligheid. De ADVP stelt € 75.000 beschikbaar. Een project dat aan de criteria voldoet, kan maximaal € 50.000 aan steun ontvangen.
28 juli 2023
Deze 28 juli 2023 wordt het nieuwe voetbalseizoen officieel afgetrapt. Voetbal is een feest voor jong en oud. In de loop van vorig seizoen zijn er heel wat stappen ondernomen richting een meer veilige voetbalbeleving.
06 juli 2023
Op 06 juli 2023 werd een wijziging van de Voetbalwet gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe wet is om de veiligheid in onze voetbalstadions te verbeteren.