Perimeterverbod bij voetbalwedstrijden

De Dienst Voetbalveiligheid of een rechtbank kan een perimeterverbod opleggen aan een persoon die inbreuken heeft gepleegd op de Voetbalwet.

Wat betekent het perimeterverbod?

Dit betekent dat die persoon de perimeter van een voetbalstadion niet mag betreden, vanaf 5 uur voor het begin van de voetbalwedstrijd tot en met 5 uur na het einde van de voetbalwedstrijd, behalve uitzonderingen.

Wat is een perimeter?

Dit is de ruimte aansluitend bij de buitenomheining van een voetbalstadion. Vanaf een persoon het voetbalstadion verlaat, betreedt deze in feite de perimeter.  Omgekeerd, als iemand het voetbalstadion betreedt, verlaat deze de perimeter. De geografische grenzen van de perimeter van elk voetbalstadion werden vastgelegd in een Koninklijk Besluit. 

Welke voetbalstadions hebben een perimeter?

Alle voetbalstadions van voetbalploegen die in de nationale voetbalreeksen spelen:

  • Het Profvoetbal: 1A – Jupiler Pro League en 1B – Challenger Pro League
  • Het Amateurvoetbal: 1ste nationale en de amateurreeksen  2 en 3
  • Het Vrouwenvoetbal: de 2 hoogste nationale afdelingen – de Scooore Super League en 1ste nationale.
  • De Belgische nationale voetbalploegen bij de mannen en de vrouwen.
  • De nationale jeugdwedstrijden vanaf de U13 van de clubs die uitkomen in 1A of de voetbalstadions waar de Belgische nationale voetbalploeg van de mannen, vrouwen en de jeugd (vanaf U13) spelen hebben ook een perimeter.

Waar kan ik alle perimeters per voetbalreeks terugvinden?

De perimeters per reeks vindt u hier op onze website.

Voor welke voetbalwedstrijden geldt een perimeterverbod?

Het perimeterverbod geldt voor alle voetbalwedstrijden waar minstens één voetbalploeg uit de hierboven vermelde nationale voetbalreeksen en alle voetbalwedstrijden van de Belgische nationale voetbalploeg van de mannen, vrouwen en de jeugd (vanaf U13).

Wanneer geldt dat perimeterverbod?

Het perimeterverbod begint 5 uur voor het begin van de voetbalwedstrijd en eindigt 5 uur na het einde van de voetbalwedstrijd.

Wat zijn de uitzonderingen op het perimeterverbod?

Een persoon met een perimeterverbod mag zich in de perimeter bevinden, als hij daar een gerechtvaardigde reden voor heeft.  Hij of zij mag zich niet op een plaats bevinden waar hij of zij zich niet zou hebben bevonden mocht er geen voetbalwedstrijd georganiseerd geweest zijn.

Dus, een persoon mag zich in de voorziene tijdsperiode niet op een plaats in de perimeter bevinden waar er een concrete link is met een voetbalwedstrijd.

Bijvoorbeeld:

  • Hij of zij mag geen deel uitmaken van een groep voetbalsupporters.
  • Hij of zij mag niet in onmiddellijke omgeving van het voetbalstadion rondhangen.
  • Hij of zij mag zich niet in een café bevinden in de buurt van het voetbalstadion.

De persoon mag zich in een perimeter in zijn woning of tuin bevinden, naar een dokter, fysiotherapeut, winkel of apotheek gaan. De voorwaarde is dat er geen concrete link is met de voetbalwedstrijd.

Met de supportersbus of een ander voertuig de verplaatsing maken naar een gemeente waar de voetbalwedstrijd van de favoriete voetbalclub doorgaat, is verboden.

Is er op de dag van een wedstrijd een meldingsplicht voor personen met een perimeterverbod?

Neen. Personen met een perimeterverbod moeten zich op de dag van een wedstrijd nergens melden.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn perimeterverbod overtreed?

Het overtreden van het perimeterverbod is een inbreuk op artikel 21 van de Voetbalwet. Als een persoon wordt betrapt in overtreding met het perimeterverbod, kan de politie een proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de Dienst Voetbalveiligheid, die een sanctie kan opleggen: een bijkomend stadionverbod, perimeterverbod en/of geldboete. 

Contact

Dienst Voetbalveiligheid