Identificatiekaart Private Veiligheid

Personen actief in de sector van de private en bijzondere veiligheid zijn houder van een verplichte identificatiekaart. Lees stap voor stap hoe je als vergunde onderneming identificatiekaarten kan aanvragen voor je personeelsleden.

Inleiding

Vul onderstaand formulier in om aanvraagformulieren voor identificatiekaarten voor personeelsleden van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten, veiligheidsdiensten, ondernemingen voor alarmensystemen en voor veiligheidsadviseurs te bestellen.

Bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten

Het ingevulde aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van volgende documenten in hoofde van de aanvrager van de identificatiekaart:

 • verplicht invullen van het rijksregisternummer op het aanvraagformulier. Geen pasfoto meer voor personen die ingeschreven zijn in het Belgisch Rijksregister. Voor de anderen (bv. buitenlanders) moet er nog een pasfoto op het aanvraagformulier gekleefd worden;
 • getuigschrift(en) afgeleverd door een erkende opleidingsinstelling + recent bijscholingsattest (niet ouder dan 2 jaar op datum aanvraag);
 • een bewijs dat de persoon gunstig een psychotechnisch onderzoek heeft doorstaan (SELOR);
 • document ‘instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden'.

Ondernemingen voor alarmsystemen

Het ingevulde aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van volgende documenten in hoofde van de aanvrager van de identificatiekaart:

 • verplicht invullen van het rijksregisternummer op het aanvraagformulier. Geen pasfoto meer voor personen die ingeschreven zijn in het Belgisch Rijksregister. Voor de anderen (bv. buitenlanders) moet er nog een pasfoto op het aanvraagformulier gekleefd worden;
 • getuigschrift(en) afgeleverd door een erkende opleidingsinstelling + recent bijscholingsattest;
 • document ‘instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden'.

Veiligheidsdiensten

Het ingevulde aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van volgende documenten in hoofde van de aanvrager van de identificatiekaart :

 • verplicht invullen van het rijksregisternummer op het aanvraagformulier. Geen pasfoto meer voor personen die ingeschreven zijn in het Belgisch Rijksregister. Voor de anderen (bv. buitenlanders) moet er nog een pasfoto op het aanvraagformulier gekleefd worden;
 • getuigschrift(en) afgeleverd door een erkende opleidingsinstelling. Bij de hernieuwing van de identificatiekaart houder zijn van een bijscholingsattest veiligheidsagent, afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de vervaldatum van zijn identificatiekaarti veiligheidsagent voorafging;
 • een bewijs dat de persoon gunstig een psychotechnisch onderzoek heeft doorstaan (SELOR);
 • document ‘instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden'.

Identificatiekaarten kosten € 20 per stuk

Uw bestelling wordt pas verstuurd na ontvangst van betaling (Fonds Private Veiligheid, IBAN BE37 6792 0057 9428, BIC PCHQBEBB met mededeling 'IDK + uw KBO nummer').

Formulier