Geschillen Federale Politie

Lees hier meer over de rol van de ADVP bij de aanpak van geschillen inzake de Federale Politie.

Bent u slachtoffer van een schadegeval veroorzaakt door de federale politie?

De Belgische Staat is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de personeelsleden en voertuigen van de federale politie.

Verkeersongevallen

De Belgische Staat dekt als eigen verzekeraar de burgerlijke aansprakelijkheid van de dienstvoertuigen van de federale politie, ongeacht de hoedanigheid van de bestuurder van het voertuig. Voertuigen die toebehoren aan de Staat zijn immers ontslagen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Art. 10, § 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (“W.A.M.-wet”).

Ook de burgerlijke aansprakelijkheid van vaartuigen, vliegtuigen, drones en helikopters van de federale politie wordt door de Belgische Staat als eigen verzekeraar gedekt.

Andere schadegevallen

De Belgische Staat dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de (leden van de) federale politie en van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG), zowel politieambtenaren als administratief en logistiek personeel (CALOG), naar aanleiding van daden gesteld tijdens de uitoefening van hun functie.

Ook de burgerlijke aansprakelijkheid van alle paarden en honden van de federale politie worden door de Belgische Staat als eigen verzekeraar gedekt.

Aanvraag tot vergoeding

Indien u schade heeft geleden door een optreden van de federale politie, kunt u – eventueel via uw verzekeraar – een aanvraag tot vergoeding indienen bij de FOD Binnenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Toelichting bij de afhandeling van uw dossier, vindt u in onderstaande omzendbrief.

Wetgeving

Omzendbrief
Thu, Sep 10 2020

Gemeenschappelijke omzendbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie betreffende het herstel van schade veroorzaakt door het optreden van de Federale en/of Lokale Politie

Contact

Geschillen Federale Politie