Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
39 resultaten

Bewakingscamera

Moet ik de camera's die de binnenkant van mijn privéwoning filmen, aangeven?

Nee, indien u een particulier bent, die de binnenkant van zijn privéwoning filmt voor persoonlijke en huiselijke doeleinden, bepaalt de wet dat u geen aangifte moet doen bij de politiediensten, noch een register moet bijhouden van de activiteiten inzake de verwerking van de beelden, noch een pictogram voorzien.

Opgelet: deze uitzondering is alleen maar van toepassing indien u de binnenkant van de woning filmt.

Indien u de ingang van uw woning of uw tuin filmt, bent u verplicht de camera aan te geven en een register bij te houden alsook een pictogram te voorzien.

Onder welke vorm moet men het beeldverwerkingsregister bijhouden?

De wet verplicht een schriftelijk register, maar legt geen specifieke vorm op. Het kan dus handgeschreven of elektronisch. 

Om meer te weten te komen over het register en zijn inhoud, klik hier.

Wat zijn de sancties in geval van niet-naleving van de camerawet?

De camerawet voorziet strafrechtelijke geldboetes in geval van niet-naleving van haar bepalingen. Volgens het type inbreuk bedragen de voorziene geldboetes 250 tot 20000 euro of 100 tot 10000 euro. Deze bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 8 (toepassing van de opdeciemen).

Aangezien het om strafrechtelijke sancties gaat, kunnen ze enkel opgelegd worden door een rechter en niet naar aanleiding van een administratieve procedure.

Wat is een bewakingscamera?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

  • de orde te handhaven (art. 2, 4° van de Camerawet).

Waar kan ik de applicatie vinden om mijn bewakingscamera('s) te registreren?

De aangiften van bewakingscamera’s moeten via de website: www.aangiftecamera.be ingediend worden.

U vindt informatie over de aangifte, alsook de gebruikershandleiding, op de pagina aangiftesysteem.

Indien u een vraag heeft over dit nieuwe aangiftesysteem, kan u contact opnemen met de helpdesk "camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u, via het telefoonnummer: 02/739 42 80 of via het e-mailadres: [email protected] .

Wat als ik geen kaartlezer heb om me aan te melden?

Indien u geen kaartlezer heeft, zijn er andere middelen om u aan te melden en toegang te hebben tot het aangiftesysteem:

  • Met een burgertoken (afgeleverd op aanvraag door de FOD Beleid en Ondersteuning),
  • Via een unieke veiligheidscode die via een mobiele applicatie wordt afgeleverd.

aanmelding

Meer informatie op https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?view=digitalKeys&language=nl

Ik had mijn bewakingscamera's aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder het oude systeem. Moet ik toch een aangifte indienen of worden mijn gegevens automatisch overgedragen?

Aangezien de inhoud van de nieuwe aangiften verschilt van die van de vorige aangiften, zullen alle personen die hun bewakingscamera’s hadden aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) hun camera’s opnieuw moeten aangeven via deze nieuwe toepassing. Omdat de aangifte verschillend is, werden de gegevens niet automatisch overgedragen.

Er wordt een overgangsperiode voorzien om jullie de tijd te geven het nodige te doen Wacht echter niet tot de laatste minuut! Het is belangrijk om zo snel mogelijk de aangifte te doen. 

De camerawet zegt dat de camera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten. Hoe moet deze aangifte gebeuren? Moet ik naar het commissariaat gaan?

De wet bepaalt inderdaad dat de bewakingscamera's moeten worden aangegeven bij de politiediensten.

Deze door de wet voorziene aangifte is de aangifte die u doet via de applicatie www.aangiftecamera.be. Dat is de enige manier om de aangifte te doen.

Het is dus niet nodig om naar het commissariaat te gaan of om op een andere manier contact op te nemen met de politiediensten.

Zodra u uw aangifte heeft gedaan via www.aangiftecamera.be, bent u in orde wat uw aangifteplicht aan de politiediensten betreft.

Ik heb een camera die de ingang van mijn privéwoning en mijn tuin filmt. Moet ik deze aangeven?

Ja, de camerawet is ook in deze gevallen van toepassing.

Een bewakingscamera die de ingang van een woning of een tuin filmt, moet aangegeven worden. U dient tevens een register bij te houden alsook een pictogram te voorzien. 

Zorg er overigens voor dat uw camera op uw woning gericht is en niet op de openbare weg. Indien een klein deel van de openbare weg op uw beelden verschijnt, dan is dit enkel toegestaan indien dit tot het strikte minimum is beperkt (hetgeen noodzakelijk is opdat de beelden bruikbaar zouden zijn).

Hoe krijg ik toegang tot mijn aangifte(s)? Kan ik ingediende gegevens nog wijzigen?

Wanneer u zich aanmeldt op www.aangiftecamera.be krijgt u een overzicht van al uw aangiftes. Na op de gewenste aangifte te klikken, krijgt u toegang tot de volledige inhoud en u kunt u elke gewenste aanpassing, update, validering doorvoeren aan uw aangifte of ze zelfs buiten dienst zetten (i.e. opheffen).