Radicalisme

Preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot geweld

 

In België is extremisme, terrorisme, inclusief het radicaliseringsproces, een problematiek die verspreid is over het hele grondgebied. Dit fenomeen evolueert voortdurend en vereist een integrale en geïntegreerde aanpak.

In dit kader wenst de AD Veiligheid en Preventie de lokale overheden te ondersteunen in de ontwikkeling van hun lokaal beleid voor de preventie van extremisme dankzij een praktische gids, die preventieprojecten ter zake oplijst.

Het doel van deze gids is om de professionals voorbeelden van initiatieven en tools te geven die op grond van hun lokale realiteit kunnen helpen bij de ontwikkeling van acties en projecten die kaderen in een preventieve aanpak van de radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden. De initiatieven die in deze gids zijn opgelijst, situeren zich op een preventiecontinuüm en zijn op alle preventieniveaus terug te vinden, met name de primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Handleiding / gids
12 december 2022

Gids van lokale initiatieven en tools bestemd voor de actoren op het terrein