Sancties

De niet-naleving van de camerawet wordt bestraft met strafboetes (en niet met administratieve sancties):

 

sancties

Deze bedragen moeten worden vermeerderd met opdeciemen, wat inhoudt dat zij moeten worden vermenigvuldigd met 8.  Het maximumbedrag bedraagt dus 160000 euro.

Met dezelfde geldboetes worden gestraft diegenen die de beschikking hebben over afbeeldingen waarvan ze redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze beelden verkregen werden met schending van de artikelen in kwestie.