SEGPOL zet de krijtlijnen uit voor een moderne politiewerking

SEGPOL
De tussentijdse aanbevelingen voor een moderne en dynamische politiewerking.

Tijdens een tussentijds event  van de Staten-Generaal van de Politie (kortweg SEGPOL) in Kortrijk Xpo werden eerder deze weekde eerste tussentijdse aanbevelingen voor een moderne en dynamische politiewerking overhandigd aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. SEGPOL is een bottom-up traject dat in mei vorig jaar in het leven werd geroepen door de minister, om de politie klaar te maken voor de uitdagingen van morgen.

Onder de koepel van deze SEGPOL hebben de vzw’s Circle of Police Leadership Belgium (CPL), Centre for Policing and Security (CPS) en Centre d’études sur la Police (CEP), de Geïntegreerde Politie, en de FOD Binnenlandse Zaken tijdens het voorbije jaar gereflecteerd over de huidige en toekomstige uitdagingen voor de politie. Op basis van hun reflecties werkten ze aanbevelingen uit die ze vandaag aan de minister voorstelden.

Eén van de opvallendste aanbevelingen is om de basispolitiezorg en de gespecialiseerde politiezorg beter op elkaar af te stemmen. Ook is het belangrijk dat er sneller kan worden geschakeld tussen de diensten die basispolitiezorg, zoals wijkwerking, en de gespecialiseerde politiezorg, zoals de opsporing van complexe vormen van criminaliteit. Daarnaast is er de aanbeveling om de nabijheidspolitie als de hoeksteen van een moderne politiewerking te stimuleren.

Daarnaast toont het onderzoek met betrekking tot ideale schaalgrootte van politiezones aan dat de dienstverlening van de politie toeneemt door fusies van politiezones. De capaciteit om onderzoeken te voeren, interventies uit te voeren en de mogelijkheden van de ondersteunende diensten krijgen een sterke boost door schaalvergroting. Op basis van dit onderzoek kan er worden gesteld dat er verder moet worden ingezet op fusies tussen politiezones.

Ook werd de afgelopen maanden door één van de werkgroepen onder SEGPOL een kritische reflectie gemaakt over de basisfunctionaliteiten van de politie. Eén van hun aanbevelingen is dat de politiewerking niet enkel op basis van kwantitatieve criteria (bijvoorbeeld de tijd waarbinnen een interventie moet plaatsvinden) dient te worden beoordeeld, maar ook op basis van de kwaliteit van de politiezorg. Verder stellen ze dat de aanwezigheid van een Data Protection Officer (DPO), preventieambtenaar en een strategisch analist onontbeerlijk is voor het functioneren van een modern politiekorps. De bevindingen van deze werkgroep zullen worden afgetoetst met de stakeholders.

Daarnaast wordt door verschillende partners gewerkt rond het verbeteren van de relatie tussen de burgers en de politie. Aan de ene kant wordt een actie uitgewerkt rond het beter informeren van de burger over haar rechten en plichten tijdens politie-interventies. Daarnaast gaf de minister vorig jaar ook al het startschot voor het project kind- en jongerentoets, waarbinnen  politieprocedures waarbij jongeren en kinderen betrokken zijn tegen het licht worden houden en waar nodig veranderingen worden voorgesteld. Zo worden momenteel de gerechtelijke en bestuurlijke arrestaties van jongeren onder de loep genomen.

Bovendien is het aangewezen dat de burgers de verschillende veiligheidsberoepen (o.a. politie en brandweer) leren kennen en herkennen, en dat ze elkaar meer als partners beschouwen. Dat is tevens één van de boodschappen van de campagne Wederzijds Respect, die ook vorig jaar door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd gelanceerd en waar ook de Lokale en Federale Politie aan meewerken.

Binnen SEGPOL gaan de verschillende partners in het komende jaar verder aan de slag. In maart 2023 zullen de conclusies aan de minister worden voorgesteld tijdens een afsluitend event. Deze eindconclusies zullen een onderbouwde en gedragen basis zijn om onze politie klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Ook interessant voor u:

06 juli 2023
Op 1 juli werd er een nieuwe politiezone gecreëerd door de samenvoeging van twee zones: de politiezone Binche/Anderlues/Erquelinnes/Estinnes/Merbes-le-Château/Lobbes.
22 maart 2023
Op 21 maart vond in Brussel het slotevent van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPOL) plaats, dat door de AD Veiligheid & Preventie werd georganiseerd. Uit handen van de verschillende sleutelpartners kreeg minister Verlinden een blauwdruk over de toekomst van de politie overhandigd. Het boek van meer dan 700 bladzijden is het slotstuk van de Staten-Generaal van de Politie, en bundelt aanbevelingen van politiemedewerkers, partners en experten voor een meer moderne en dynamische politie.
20 maart 2023
Morgen vindt het slotevent van de Staten-generaal van de Politie (SEGPOL) plaats. Twee jaar lang hebben de verschillende sleutelpartners gereflecteerd over de huidige en toekomstige uitdagingen van de politie. Op 21 maart zullen ze hun aanbevelingen aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden overmaken.