Publicaties

Bekijk hier onze brochures en publicaties.
1 - 9 van de 9 resultaten

Wetgeving

Koninklijk Besluit
23 februari 2022

Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen

Ministrieel Besluit
14 februari 2022

Ministeriële omzendbrief betreffende de identificatiekaarten van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers.

Documentatie

Handleiding / gids
1 december 2022

Lijst erkende opleidingsinstanties

Besafe magazine
1 juli 2022

BeSafe Magazine #58

Inspiratie voor uw lokaal veiligheids– en preventiebeleid!
Brochure / affiche
11 mei 2022

Veiligheidsberoep bewakingsagent

Ze werken voor bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten die vergund zijn door de FOD Binnenlandse Zaken om gebouwen, goederen en mensen te bewaken.
Brochure / affiche
11 mei 2022

Veiligheidsberoep gemeenschapswacht

Brochure / affiche
17 januari 2022

Veiligheidsberoepen

Studierapport
9 januari 2022

Aanbevelingen conferentie 2022

Aanbevelingen conferentie Wederzijds Respect mei 2022

Tools

Brochure / affiche
20 juli 2022

Flowchart noodsituatie/situation d'urgence