EUCPN

Lees hier meer over het European Crime Prevention Netwerk (EUCPN)
Externe video URL

Wie is het EUCPN?

Het European Crime Prevention Network (EUCPN) is een netwerk dat de lokale, nationale en Europese niveaus verbindt om criminaliteit in Europa te voorkomen.

Het EUCPN heeft vier doelen:

  1. toegankelijke informatie;
  2. betere preventie in de EU;
  3. fungeren als centraal referentiepunt voor preventie;
  4. bijdragen aan EU-beleid voor preventie.

Doelgroepen zijn praktijkmensen en beleidsmakers op lokaal en nationaal niveau, evenals relevante EU- en internationale organisaties.

Wat doet het EUCPN?

Het breidt de EUCPN-database uit met best practices, ontwikkelt preventiecampagnes, doet onderzoek, en levert output zoals toolkits, beleidsdocumenten en nieuwsbrieven. EUCPN vertegenwoordigt en promoot criminaliteitspreventie en organiseert bijeenkomsten met experts inzake.

De organisatiestructuur omvat een Raad van Nationale Vertegenwoordigers en een Uitvoerend Comité. Het EUCPN Secretariaat in Brussel biedt ondersteuning en beheert de communicatie, de website en zorgt voor systematische output op het gebied van criminaliteitspreventie, zoals toolboxen, papers, wetenschappelijke onderzoeken enzovoort.

Gezamenlijk streven ze naar een veiligere Europese samenleving door kennis te delen en effectieve preventiestrategieën te ontwikkelen.

Meer info kan u vinden op de website van EUCPN.

logo EUCPN