Slotevent Staten-generaal van de Politie (SEGPOL)

Morgen vindt het slotevent van de Staten-generaal van de Politie (SEGPOL) plaats. Twee jaar lang hebben de verschillende sleutelpartners gereflecteerd over de huidige en toekomstige uitdagingen van de politie. Op 21 maart zullen ze hun aanbevelingen aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden overmaken.

Meer dan twintig jaar na de politiehervorming nam minister Verlinden in 2021 het initiatief voor de Staten-Generaal van de Politie. De politie moet immers mee evolueren met de veranderende maatschappij om haar rol als dienstverlener naar de burger zo optimaal mogelijk te blijven vervullen. Daarom riep ze de politiediensten en de vele partners die hen ondersteunen op om vanuit hun eigen ervaringen en expertise te reflecteren over de noden voor de toekomst en concrete beleidsaanbevelingen te formuleren.

De voorbije twee jaar hebben de sleutelpartners van de SEGPOL, het Centre for Policing and Security (CPS) de Circle of Police Leadership (CPL), het Centre d’Etudes sur la Police (CEP) en de Federale Politie aan de hand van rondetafelgesprekken, seminaries, studiedagen en workshops gewerkt aan voorstellen om de politie zo goed mogelijk voor te bereiden voor de vele uitdagingen van de toekomst.

Tijdens het slotevenement van de SEGPOL, zullen de sleutelpartners tijdens verschillende panelgesprekken meer tekst en uitleg bij enkele van hun voornaamste aanbevelingen voor ze hun gebundelde aanbevelingen overmaken aan de minister.

Via besafe.be kom je meer te weten over het slotevent en de concrete aanbevelingen van SEGPOL.