Een Kempische vuist tegen familiaal geweld!

Met het project ‘Een Kempische vuist tegen familiaal geweld!’ werken 6 gemeenten (Balen, Dessel, Mol, Retie, Arendonk en Ravels), 2 politiezones (Baldemo en Keno - actief in deze 6 gemeenten), het Family Justice Center Kempen en CAW De Kempen samen rond 3 thema’s.

We willen de drempels die slachtoffers ervaren om aangifte te doen verlagen. Dit doen we, in samenwerking met de onderzoeksgroep van het UCLL. We bevragen zowel slachtoffers als professionals rond de drempels die ze ervaren en hoe deze weggenomen kunnen worden. Vervolgens werken we samen met de lokale politie een aanbod uit en zetten we acties op zodat slachtoffers van IFG in de toekomst gemakkelijker de stap naar de politie zetten. 

We zetten sterk in op het tot stand brengen en versterken van de samenwerking tussen verschillende professionele partners. Door professionele partners van bij aanvang actief in ons project te betrekken, willen we enerzijds IFG sneller detecteren en anderzijds op basis van signalen de nodige acties opzetten. 

Het parket heeft de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen aan een persoon die een ernstig en onmiddellijk gevaar is voor andere inwonenden. We willen een concreet aanbod uitwerken voor personen die een huisverbod opgelegd krijgen om zo de kans op het overtreden van dit verbod te verkleinen.  
 

Contact

Team Intrafamiliaal geweld

Stuur een mail

Wenst u meer informatie omtrent een bepaald preventieproject? Vul onderstaand formulier in.

* Verplicht in te vullen

Gegevens

Contactdetails:

Team Intrafamiliaal geweld

Locality: Mol - Balen - Dessel - Retie - Arendonk - Ravels
Datum:
01.10.2022