Dag van de Veiligheidsverantwoordelijken

De veiligheidsverantwoordelijken zijn in overleg over pyro
De Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) heeft op dinsdag 30 mei de veiligheidsverantwoordelijken van de profclubs uit het voetbal verwelkomd in haar kantoren. Dit bezoek kadert in de organisatie van de allereerste Dag van de Veiligheidsverantwoordelijken.

Deze ontmoeting heeft twee hoofddoelen: Als eerste het versterken van de samenwerking tussen de ADVP, haar partners en de veiligheidsverantwoordelijken opdat wij zo samen actuele en toekomstige uitdagingen kunnen tackelen. Ten tweede, de veiligheidsverantwoordelijken naar de toekomst toe meer te betrekken bij het uitstippelen van het voetbalbeleid. De focus ligt vandaag dan ook op het tot stand brengen van een duurzame dialoog aangaande hun visies, inzichten en ervaringen met betrekking tot verschillende relevante thematieken. Tijdens rondetafelgesprekken worden er gedachten uitgewisseld over tal van onderwerpen zoals onder meer opleiding, het gebruik van pyrotechniek en het ticketingsysteem.

De veiligheidsverantwoordelijke is een essentiële schakel binnen het veiligheidsbeleid van onze voetbalstadions. Daarom leek het voor de ADVP de uitgelezen kans om hen uit te nodigen voor een eerste kennismaking met enkele partners. De Koninklijke Belgische Voetbalbond en Pro League maakten van de gelegenheid gebruik om een coherente informatie-uitwisseling te initiëren met oog op het uitbouwen van een langdurige samenwerking.

Om de veiligheid in onze voetbalstadia te verzekeren, werken heel wat veiligheidsactoren samen. Denk maar aan stewards, brandweer en politie. Maar ook de veiligheidsverantwoordelijke is een zeer belangrijke speler op het terrein. Die fungeert namelijk als contactpersoon tussen de verschillende veiligheidsprofessionals. Ze sturen onder meer hun stewards aan, maar lichten bijvoorbeeld ook de politie in over de veiligheidsaspecten in het stadion.

Na een grondige analyse door de ADVP zal de concrete en praktische input van de veiligheidsverantwoordelijken een aanzet kunnen geven tot het formuleren van strategische aanbevelingen. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een veiligere voetbalbeleving.