Nationale Dag van de Gemeenschapswacht

Minister Verlinden debatteert met de gemeenschapswachten
Een 200-tal gemeenschapswachten(-vaststellers) verzamelden zich op 9 mei in Brussel voor de eerste nationale Dag van de Gemeenschapswacht, georganiseerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) van de FOD Binnenlandse Zaken.

Gemeenschapswachten zijn een niet te onderschatten schakel binnen het veiligheidsbeleid. Ze behoren dan ook tot één van de veiligheidsberoepen in ons land. Gemeenschapswachten zijn werkzaam binnen een lokaal bestuur en vormen het eerste aanspreekpunt voor de burger binnen de gemeente. Hun takenpakket bestaat uit het uitvoeren van veiligheids- en preventieopdrachten, die gericht zijn op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit. 
Het doel van de studiedag was om gemeenschapswachten een stem te geven in verschillende thema’s die hen aanbelangen. Hun opleiding, de relatie met de burger, de inhoud van hun takenpakket en algemene beeldvorming rond hun functie in de maatschappij waren de voornaamste topics van de dag. Tijdens rondetafelgesprekken kregen de deelnemers de kans om hun opmerkingen en noden kenbaar te maken. Deze praktische input vanuit het werkveld zal bijdragen tot de ontwikkeling van strategische aanbevelingen door de ADVP. Samen met de gemeenschapswachten willen wij inzetten op het vergroten van de appreciatie naar hen toe alsook de aantrekkelijkheid van hun functie.
Door de talrijke opkomst van gemeenschapswachten uit niet minder dan 67 verschillende diensten was de Dag van de Gemeenschapswacht bovendien een gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Niet enkel onder elkaar, maar ook met de aanwezigen uit andere veiligheidsberoepen. Op het programma stond dan ook een panelgesprek dat inzoomde op de samenwerking tussen gemeenschapswachten, politie, private bewaking en diefstalpreventieadviseurs, onder het motto: samen sta je sterker dan alleen. Uiteraard werd hierbij ook de link gelegd naar de campagne Wederzijds Respect van de ADVP. De boodschap die deze campagne uitdraagt is: wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer. Dit geldt zowel voor de relatie tussen de burger en de veiligheidsberoepen, als voor de veiligheidsberoepen onderling. 
Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden was aanwezig op het evenement. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om de gemeenschapswachten(-vaststellers) te bedanken voor het werk dat zij verrichten en complimenteerde hen voor hun dagelijkse inzet voor onze veiligheid. 
Deze leerrijke studiedag werd in elkaars samenzijn positief afgesloten. De deelnemende gemeenschapswachten vertrokken naar huis met nieuwe inzichten, ervaringen en connecties, klaar om hun nieuwe kennis te delen met de rest van het team en dit samen met hen in de praktijk te brengen.
Voor meer informatie over de gemeenschapswachten, kan u steeds terecht op onze website: Gemeenschapswacht | BeSafe.