Ken je de veiligheidsberoepen?

Ontdek hier de acties van de ADVP om de veiligheidsberoepen beter bekend te maken.

Relatie burger en veiligheidsprofessionals

metiers

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Om een contructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie werd de campagne Wederzijds Respect ontwikkeld.  De ultieme boodschap van de campagne is : " wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer." Daarom is de rode draad van de campagne het verbindend werken. Uit gesprekken met het  middenveld is gebleken dat de burger niet steeds bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

Daarom hebben we ervoor gekozen om als eerste stap de verschillende veiligheidsberoepen toe te lichten. Wie is wie? Wat doet een politieagent, gemeenschapswacht of private bewakingsagent nu eigenlijk? Voor wat kan ik bij hem/haar terecht? Waar moet ik een klacht indienen als ik onheus behandeld ben?

Oog-in-oog gesprekken

De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek. De onderstaande gesprekken zijn een voorbeeld van een positieve dialoog.

In de loop van het gesprek gaat men op zoek naar een gemeenschappelijk visie, om uiteindelijk met begrip voor elkaar en met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Dit gesprekt maakt duidelijk dat ondanks verschillen in visie of slechte ervaringen in het verleden, het doel voor de toekomst hetzelfde blijft: wederzijds respect voor elkaar.

Bo en politieman Davide

Kijk hieronder hoe de dialoog tussen politieman Davide en Bo verlopen is.

Externe video URL

Adil en brandweerman Negi

Kijk hieronder hoe de dialoog tussen brandweerman Negi en Adil verlopen is. 

Externe video URL

Arthur en gemeenschapswacht Menal

Kijk hieronder hoe de dialoog tussen Arthur en gemeenschapswacht Menal verlopen is.

Externe video URL

Voetbalsteward en supporters

Bekijk hier het oog-in-oog filmpje van voetbalsteward Guy die in gesprek gaat met enkele supporters.

Externe video URL

Brochures

Hier vind je de brochures die de ADVP samen met haar partners in het kader van de campagne 'Wederzijds Respect heeft laten ontwikkelen. 

Er zijn twee soorten brochure: één versie is afgestemd op veiligheidsprofessionals en één is bedoeld voor de burger.

Brochure / affiche
9 Januar 2021

Brochure Veiligheidsberoepen voor professionals

Brochure / affiche
9 Januar 2021

Brochure Veiligheidsberoepen voor burgers

Brochure / affiche
9 Januar 2021

Broschüre über Sicherheitsberufe für Partner

Brochure / affiche
9 Januar 2021

Broschüre über Sicherheitsberufe für die Öffentlichkeit