PROJECTOPROEP: nabijheidssubsidie 2024

Lees hier meer over de projectoproep nabijheidssubsidie tot versterking en ondersteuning van de nabijheidspolitie.

Projectvoorstellen moeten vóór 6 mei 2024 worden ingediend volgens de richtlijnen zoals opgenomen in de projectoproep.

Context

Een goed werkende nabijheidspolitie vormt de kern van basispolitiezorg. Het is van essentieel belang dat de politie, vanuit de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg, te allen tijde zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar is door de burger.

De Minister van Binnenlandse Zaken vindt het daarom opportuun om lokale politiezones te stimuleren om de nabijheid en de bereikbaarheid van de Lokale Politie te optimaliseren. Om deze reden beslist de Minister van Binnenlandse Zaken een eenmalige nabijheidssubsidie tot versterking en ondersteuning van de nabijheidspolitie toe te kennen. Op het begrotingsconclaaf van oktober 2023 is hiervoor in de begroting 2024 een totaal bedrag van 1.5 miljoen euro vrijgemaakt.

Deze projectoproep wil kansen creëren voor lokale politiezones om aan de slag te gaan en de nodige maatregelen te treffen om de nabijheid van de politie binnen de eigen zone(s) (zie hierna) op innovatieve wijze te versterken.

Welke subsidie ?

Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten organiseert de AD Veiligheid & Preventie een oproep tot het indienen van projectvoorstellen tot versterking en ondersteuning van de nabijheidspolitie. Het totale beschikbare bedrag bedraagt 1.500.000 EUR.

Een projectvoorstel dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en toekenningscriteria beantwoordt en in dit laatste verband gunstig wordt gerangschikt, verkrijgt een subsidie van €100.000 EUR. 

Onderaan vindt u de projectoproep met algemene instructies, de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de toekenningscriteria. Daarnaast het deelname formulier en de juridische basis: het Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van een projectoproep en de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor politiezones met als doel de versterking en de ondersteuning van de nabijheidspolitie.

BIJLAGEN

Koninklijk Besluit
24 februari 2024

23.02.2024 - KB Nabijheidssubsidie

24.02.2024 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van een projectoproep en de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor politiezones met als doel de versterking en de ondersteuning van de nabijheidspolitie
Handleiding / gids
25 maart 2024

Projectoproep

Projectoproep tot innovatieve projectvoorstellen nabijheidssubsidie
Modelformulier
25 maart 2024

Deelnameformulier

Deelnemingsformulier template