Aujourd’hui, le Conseil des Ministres a approuvé le projet d’Arrêté Royal déposé par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan Jambon, proposant la prolongation des plans stratégiques de sécurité et de prévention (PSSP) conclus en 2014 avec 109 communes belges. La validité de ces plans stratégiques est prorogée pour une durée de deux ans, jusqu’au 1er janvier 2020

Een diefstal die op slinkse wijze wordt gepleegd bij bejaarden thuis door een persoon die zich voordoet als politieagent, werknemer van een water- of elektriciteitsmaatschappij, brandweerman, elektricien, postbode (...) en die gebruik maakt van zijn valse identiteit om in te breken in de woning van de (toekomstige) slachtoffers, om vervolgens geld of juwelen te stelen? Dat is diefstal met list.

Dit is een verschijnsel dat de laatste maanden is toegenomen en dat vooral ouderen treft. Het is daarom van essentieel belang deze risicogroep bewust te maken om dit verschijnsel in te dammen en te voorkomen.

En het is Hortense Padup [“Hortense Geengek”] die verantwoordelijk is voor de bewustmaking van de ouderen in Edingen.

Het Euro-regionaal Informatie en Expertise Centrum (EUIREC) werd ontwikkeld in de Euregio Maas-Rijn met subsidies van het Europeese Interne Veiligheidsfonds.

img

Gisteren, op 1 december 2020, mochten de niet-essentiële winkels, de winkelcentra en de musea na vier weken opnieuw de deuren openen. Om alles veilig te laten verlopen is het belangrijk dat een aantal maatregelen worden gerespecteerd om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar wie kan naast de ordediensten toezien of klanten van winkels de coronaveiligheidsmaatregelen naleven? We helpen u op weg.