De nieuwe Wet Bestuurlijke Handhaving

ondermijende criminaliteitsfenomenen geïllustreerd in cirkels
Op 7 februari 2024 werd de wet van 15 januari 2024 betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hier kan u algemene informatie terugvinden over de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB), alsook de wettekst zelf.