Commissie Binnenlandse Zaken zet licht op groen voor vernieuwde GAS-wet

van afval dat op het platteland wordt gedumpt
Deze 25 oktober keurde de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet) goed in tweede lezing.

In het wetsontwerp wordt onder meer voorzien in een verhoging van de GAS-boetes van 350 naar 500 euro voor meerderjarigen. Voor minderjarigen blijft de situatie ongewijzigd. Voor hen blijft de maximumboete vastgesteld op 175 euro. Daarnaast wordt vooral ingezet op de modernisering van de GAS-wetgeving, waardoor gemeenten efficiënter overlast kunnen aanpakken. Ook zal in de toekomst voor bepaalde verkeersinbreuken een GAS-boete met uitstel kunnen opgelegd worden.  Tevens worden aanpassingen doorgevoerd die gericht zijn op het in overeenstemming brengen van de tekst met de  privacy-reglementering.

Naar aanleiding van de wijziging zullen ook GAS-boetes mogen worden opgelegd bij overtredingen van het verkeersbord F111 dat de fietszones aanduidt. Fietsers die de rijrichting niet respecteren of automobilisten die fietsers inhalen, zullen dan ook beboet kunnen worden. Zowel politie als GAS-ambtenaren zullen deze inbreuken kunnen vaststellen.

Even ter opfrissing: een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een sanctie, meestal in de vorm van een boete, die op lokaal niveau kan worden opgelegd aan personen vanaf 14 jaar die voor overlast zorgen. Dit laat lokale besturen toe om op een snelle en efficiënte manier op te treden tegen openbare overlast.