Hoor, wie klopt daar? Weet wie je binnenlaat!

Valse energieleveranciers, zogezegde bankmedewerkers en agenten die er in feite geen zijn… Criminelen gebruiken steeds vaker inventieve voorwendsels om zich toegang tot een woning te verschaffen en zo op een listige manier een diefstal te plegen. De FOD Binnenlandse Zaken wil de burger met een informatiecampagne sensibiliseren en tips geven om zich tegen deze vorm van diefstal te beschermen.

Checklist

Om jezelf te beschermen tegen diefstal met list, kan je jezelf enkele vragen stellen wanneer je overweegt om iemand binnen te laten:

  • Verwacht je bezoek van deze persoon?
  • Ken je deze persoon of de organisatie waartoe die behoort?
  • Is deze persoon bereid om later langs te komen?
  • Draagt deze persoon een uniform?
  • Heeft deze persoon een dienstvoertuig?

Als je twijfelt, laat je de persoon niet binnen. Je kan controleren of deze persoon zegt wie die is door fysiek, online of telefonisch informatie in te winnen bij de organisatie waarvan die beweert deel uit te maken. 

Stijging van het aantal diefstallen met list

Het fenomeen ‘diefstal met list’ zit sinds vorig jaar terug in de lift. In 2021 deden 4290 slachtoffers van dit type misdrijf aangifte bij de politie, een stijging van ongeveer 5% in vergelijking met 2020. Om de evolutie van deze vorm van eigendomscriminaliteit in 2022 in kaart te brengen, voerde de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken afgelopen november een peiling uit bij diefstalpreventieadviseurs over het hele land. Ongeveer dertig procent van de 70 respondenten stelt dat ze dit najaar een stijging van het aantal diefstallen met list hebben waargenomen in hun werkgebied.  

Daders spelen in op de actualiteit

Daders van diefstal met list laten zich vaak door de actualiteit inspireren bij hun keuze voor een bepaald profiel waarmee ze zich in de woning van hun slachtoffers trachten binnen te praten. Zo raakten er tijdens de gezondheidscrisis van de afgelopen jaren verschillende gevallen bekend van dieven die zich voordeden als medisch personeel dat aan huis covid-testen kwam afnemen. Tijdens de huidige energiecrisis zien we steeds vaker valse energieleveranciers opduiken. Andere beroepen waarvoor daders van diefstal met list zich het vaakst uitgeven zijn telecomleveranciers, meteropnemers van elektriciteit/water en medewerkers van een klusjesdienst.

Diefstal met list in combinatie met online oplichting

Ook wordt er de laatste tijd steeds vaker melding gemaakt van criminelen die zich voordoen als bankmedewerkers. In vele gevallen nemen deze daders eerst telefonisch contact op om te melden dat er verdachte transacties op een bankrekening werden vastgesteld. Vervolgens stelt de valse bankmedewerker een huisbezoek voor om het probleem te op te lossen. Eenmaal binnen, overtuigt de valse bankmedewerker het slachtoffer om samen via digitaal bankieren enkele handelingen te verrichten. Ondertussen worden bankgegevens van de slachtoffers gestolen. Ook kan de dader ondertussen in huis diefstal plegen van waardevolle voorwerpen.

Kwetsbaarheid en schaamte bij slachtoffer

Gepensioneerden, in het bijzonder alleenstaande vrouwen, zijn vandaag het vaakst doelwit van diefstal met list. Men vermoedt dat een groot deel van de diefstallen met list echter niet wordt aangegeven. Het gaat immers vaak om beperkte verliezen. Bovendien schamen slachtoffers er zich vaak voor dat ze zich om de tuin hebben laten leiden. Diefstal met list kan echter iedereen overkomen en het is dan ook belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken en slachtoffers aan te moedigen om aangifte te doen.

Meer info over diefstal met list lees je hier:  https://www.besafe.be/nl/diefstal/diefstal-met-list