VIF'ment fini

Ons project heet "VIF'ment fini!" ("Gedaan met IFG!"). Het is gebaseerd op vier pijlers: communicatie, opleiding, sensibilisering en opvolging

Het project richt zich op de strijd tegen intrafamiliaal geweld (IFG) binnen de stad Seraing en de gemeente Neupré, die beide vallen onder de lokale politiezone Seraing Neupré waarmee nauw samengewerkt zal worden.

Zich bewust van de zichtbare en onzichtbare realiteit van intrafamiliaal geweld, is het essentieel dat de lokale instanties, die op de eerste lijn en in rechtstreeks contact met de burgers staan, een sensibiliseringsstrategie tegen IFG ontwikkelen door middel van infosessies, voorstellingen, rondetafelgesprekken en IFG-contactpunten binnen de gemeentelijke diensten. Ons project richt zich zowel op burgers (kinderraden, ouderen, wijkcomités, alle leeftijdscategorieën van de bevolking in het algemeen), alsook op professionals die op dit gebied actief zijn (medische wereld, gezondheidszorg, politie).

De bedoeling is een logo te creëren, specifiek voor IFG en op ons grondgebied, dat gebruikt zal worden op een hele reeks communicatiedragers (goodies, affiches, t-shirts,..) om het bewustzijn te verhogen en het taboe rond IFG te doorbreken. Een stuurgroep zal de evolutie van het fenomeen geweld in onze regio continu opvolgen.

Het project heeft eveneens als doel de bevolking te informeren over de bestaande tools en middelen omtrent IFG in een complete (aspecten dader, slachtoffer en getuigen), aantrekkelijke en duidelijke brochure, uitgewerkt door een communicatiedeskundige en verdeeld via de brievenbussen om de materie beter te begrijpen en het gepaste gedrag aan te nemen wanneer men met dergelijke situaties te maken krijgt. 

Contact

Team Intrafamiliaal geweld

Stuur een mail

Wenst u meer informatie omtrent een bepaald preventieproject? Vul onderstaand formulier in.

* Verplicht in te vullen

Gegevens

Contactdetails:

Team Intrafamiliaal geweld

Ort: Neupré - Seraing
Datum:
01.10.2022