Interdisciplinair Luiks dispositief ter ondersteuning en bescherming van personen in kritieke situatie die het slachtoffer zijn van geweld in het koppel

Deze voorziening zal gebaseerd zijn op de oprichting van een interdisciplinaire overlegcel, gespecialiseerd in echtelijk geweld (sociaal, juridisch, politie en gezondheid), die een gezamenlijk en gecoördineerd actieplan moet uitwerken voor de opvang (bescherming en ondersteuning) van slachtoffers van echtelijk geweld die zich in een kritieke situatie bevinden.

Dit systeem, dat gebaseerd is op de beoordeling van de gevaarlijkheid van de situatie en de uitvoering van overlegde intersectorale acties, is in de eerste plaats gericht op een optimale bescherming van de slachtoffers van echtelijk geweld, maar houdt ook rekening met de veiligheid van alle personen die bij de kritieke situatie betrokken zijn.

Hulpverlening aan de daders van echtelijk geweld draagt eveneens bij tot de veiligheid van de slachtoffers.

Concreet zal dit systeem ter beschikking gesteld kunnen worden van eender welke professional die voor een moeilijke situatie van echtelijk geweld staat. Een lokale coördinator/coördinatrice schat eerst in hoe gevaarlijk de situatie is en bepaalt dan of er een gezamenlijke en gecoördineerde interventie nodig is (kritieke situatie), of dat de situatie doorverwezen kan worden naar de gepaste partner(s). Wanneer de situatie ten slotte niet langer kritiek is, kan de persoon op zijn beurt opgevangen worden door de gepaste partner(s).

Dit project is eveneens een concretisering van netwerkvorming met als bijkomende doelstelling het samenbrengen van de partners, diensten en sectoren die te maken hebben met echtelijk geweld.
 

Contact

Team Intrafamiliaal geweld

Stuur een mail

Wenst u meer informatie omtrent een bepaald preventieproject? Vul onderstaand formulier in.

* Verplicht in te vullen

Gegevens

Contactdetails:

Team Intrafamiliaal geweld

Ort: Luik - Herstal
Datum:
01.10.2022