Verenigde krachten voor een veilige voetbalbeleving

La Ministre Verlinden durant la conférence de presse
Vandaag, donderdag 12 mei 2022, stelden de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de FOD Binnenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het actieplan Samen voor veilig voetbal voor. Dit actieplan kwam tot stand op vraag van de minister, in samenwerking met de politie en de profclubs. Het plan heeft als doel om voetbalwedstrijden in veilige en aangename omstandigheden te laten verlopen.

Net als in het buitenland stellen we ook bij ons een toename vast van het aantal incidenten in en rondom voetbalstadions. Onder het mom van sfeerbeleving verpesten enkele supporters het voor velen, en berokkenen zo de voetbalwereld imagoschade.

Na verschillende kwalijke incidentenwerd, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, het veiligheidsbeleid in en rond voetbalstadions geëvalueerd. Een strengere aanpak van onaanvaardbaar gedrag is noodzakelijk om tot een mentaliteitswijziging te komenen het kwalijk gedrag van enkelingen een halt toe te roepen. Met het actieplan engageren alle betrokken partijen zich om aan hetzelfde zeel te trekken. Met verenigde krachten voor een veilige voetbalbeleving.  

“De hernieuwde aanpak gaat uit van drie basisprincipes: het verhogen van de pakkans bij inbreuken, het sneller afdwingen en opvolgen van de sanctionering en een uniforme aanpak van de incidenten in alle stadions. Om hierin te slagen, moeten iedereen in de voetbalwereld zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik ben dan ook verheugd dat alle partners hun krachten bundelen om voetbal in de meest veilige en aangename omstandigheden te laten verlopen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

“Veiligheid is absoluut een prioriteit voor de Pro League en haar clubs. Willen we voetbal doen groeien en nieuwe fans verwelkomen in onze stadions, dan is een veilige wedstrijdbeleving absoluut een must. Samen met de clubs nemen wij onze verantwoordelijkheid op, in dialoog met de minister, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de ordediensten, last but not least, en de fans om deze doelstellingen te realiseren”, aldus Lorin Parys, CEO van de Pro League.

“Fans willen voetbal beleven in een veilige sfeer. Alle partijen in het voetbal verenigen zich nu rond dat doel en die eensgezindheid is belangrijk. Zowel de overheid, de clubs, de Pro League als de Koninklijke Belgische Voetbalbond hebben de ambitie geweld, racisme, discriminatie en het gebruik van pyrotechnische middelen te bannen uit onze stadions. Iedereen draagt daarbij zijn verantwoordelijkheid, maar de samenwerking tussen alle partijen is even cruciaal", voegt Peter Bossaert, CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, nog toe.

Het actieplan – toegevoegd als bijlage – steunt op vijf pijlers, met concrete acties en duidelijke verantwoordelijkheden voor de betrokken actoren:

  • sensibilisering en communicatie;
  • infrastructuur en technologie;
  • actiemiddelen / organisatorische omkadering;
  • handhaving;
  • investeren in veiligheidspersoneel.

Het actieplan gaat volgend seizoen in.