Bewakingslijsten

Een bewakingslijst moet gebruikt worden bij alle occasionele dansgelegenheden waar bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend door bewakingsondernemingen.

Inleiding

Een bewakingslijst moet gebruikt worden bij alle occasionele dansgelegenheden (= plaatsen waar de organisator sporadisch een dansgelegenheid organiseert) waar bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend door bewakingsondernemingen. Een bewakingslijst is een 3-bladig document waarop zowel door de organisator van het evenement, de verantwoordelijke van de bewakingsonderneming, als de vertegenwoordiger van de lokale politie, gegevens moeten worden opgegeven. 

Verstrekking bewakingslijst

Het is aan de bewakingsonderneming en de organisator om op de plaats waar de bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd een bewakingslijst te voorzien die correct is ingevuld en dit gedurende de tijd dat het bewaakte evenement plaatsvindt.

Gebruik bewakingslijst

Voor ingebruikname moet het derde blad van de lijst volledig worden ingevuld. Dit blad bevat de gegevens over de plaats van gebruik, de betrokken bewakingsondernemingi en de accreditatie ervan door de lokale politie. De bewakingslijst moet dus vóór gebruik ingevuld worden door de lokale politie van de politiezone waar de occasionele dansgelegenheid georganiseerd wordt.

De bewakingslijst moet ter plaatste ter beschikking gesteld zijn van de bewakingsagenten, zodat zij deze correct kunnen invullen en handtekenen. Op elke lijst kunnen 14 verschillende bewakingsagenten gegevens invullen. Indien de bewaking op het evenement gebeurt door meer bewakingsagenten, moet een tweede, derde… lijst gebruikt worden opdat alle aanwezige agenten met de vereiste gegevens correct vermeld worden.

Na gebruik bewakingslijst

Ene bewakingslijst kan maar éénmaal gebruikt worden. Na het invullen van alle gegevens, waarbij de einduren van de bewakingsactiviteiten als laatste opgetekend worden, moet de lijst bewaard worden tot het afsluiten van het evenement. Dit gebeurt door de organisator.

De kostprijs bedraagt € 0,25 per bewakingslijst. Deze worden enkel aangeboden in pakketten van 50 stuks aan € 12,50 per pakket. 

Uw bestelling wordt pas verstuurd na ontvangst van betaling (Fonds Private Veiligheid, IBAN BE37 6792 0057 9428, BIC PCHQBEBB met mededeling 'lijsten + uw KBO nummer').

Formulier