Emblemen

Bewakingsagenten dragen bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten een uniform met een embleem.

Inleiding

Bewakingsagenten dragen bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten een uniform. Deze verplichting heeft het voordeel dat een bewakingsagent als dusdanig zeer snel herkenbaar is voor het publiek. Het uniform draagt ook bij tot de noodzakelijke uitstraling die van een bewakingsagent moet uitgaan. De kledij is uniform voor de agenten van dezelfde bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

De verplichting tot het dragen van een uniform geldt niet bij de uitoefening van volgende bewakingsactiviteiten:

 • winkelinspectie
 • beheer van een alarmcentrale
 • beheer van een geldtelcentrum
 • bescherming van personen

Elke onderneming bepaalt vrij de vorm en de kleur van de werkkleding, met in acht name van volgende voorwaarden:

 • de kleuren van de onderdelen zijn uitsluitend zwart, wit, geel of rood, of zijn uitsluitend samengesteld uit een combinatie van deze kleuren (bijvoorbeeld grijs);
 • de werkkledij mag geen onderdelen, versierselen of elementen bevatten, zoals metalen knopen, kepies of schouderstukken, die verwarring kunnen doen ontstaan met de werkkledingi van militairen of agenten van de openbare macht;
 • behoudens de naam, het kenteken van de betrokken onderneming, het Vigilis-embleem, en eventueel de woorden "SECURITY", "SECURITE" of "VEILIGHEID", mag de werkkledij geen andere emblemen, tekeningen of opschriften bevatten.

Bewakingsagenten kunnen enkel de werkkledingi dragen van de onderneming waartoe ze behoren. Bijvoorbeeld: een bewakingsagent kan tijdens een evenement niet het T-shirt van het betreffende evenement dragen, maar moet de werkkledij van zijn eigen onderneming dragen.
Een bewakingsagent die zijn/haar activiteiten bij een onderneming definitief heeft beëindigd is wettelijk verplicht om zijn/haar werkkledij binnen de vijf werkdagen terug aan de onderneming over te maken.

De werkkledingi dient voorzien te zijn van een embleem. De onderneming laat het embleem stikken op de rechtervoorzijde, bovenaan, van de zichtbare bovenstukken van de werkkleding.

Van elke onderneming wordt verwacht dat zij de voorraad emblemen, die zij in bezit heeft, zal beheren als een goede huisvader en dit om te voorkomen dat de emblemen in handen komen van onbevoegde derden en om de verspreiding ervan in criminele milieus tegen te gaan. Daarom ook moeten de emblemen die niet langer door de bewakingsagent worden gebruikt, door de ondernemingi vernietigd worden. Tevens moeten de emblemen verwijderd worden van alle werkkledij waarvan een onderneming zich definitief ontdoet.

De emblemen moeten bij de directie Private Veiligheid besteld worden. Dit is enkel mogelijk voor ondernemingen die beschikken over een geldige vergunning.

Emblemen kosten € 0,15 per stuk en kunnen enkel in de volgende hoeveelheden of in een combinatie hiervan besteld worden:

 • per 20 stuks
 • per 50 stuks
 • per 100 stuks
 • per 500 stuks
 • per 1000 stuks

 

Uw bestelling wordt pas verstuurd na ontvangst van betaling (Fonds Private Veiligheid, IBAN BE37 6792 0057 9428, BIC PCHQBEBB met mededeling 'emblemen + uw KBO nummer').

 

Formulier