Diefstal met list

Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan. Dit fenomeen wordt "diefstal met list" genoemd.

Wat is diefstal met list precies?

Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan. Dit fenomeen wordt "diefstal met list" genoemd. 

Het betreft een woningdiefstal, meestal bij senioren, door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent, een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij of - in een meer recente context - een valse verpleegkundige die doet alsof hij/zij PCR-tests uitvoert in naam van de gemeente.

Deze daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse hoedanigheid hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen. Dit fenomeen kent talrijke modus operandi, die gaan van valse politieagenten of valse bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen. Zij profiteren ook van het angstklimaat van de gezondheidscrisis. Dit is één van de redenen waarom deze feiten moeilijk op te sporen zijn. 

Niettemin kunnen een aantal eenvoudige preventieve maatregelen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen.

Preventietips : hoe kan u een diefstal met list vermijden?

 • Vermeld niet op de deurbel dat je alleen woont (bijvoorbeeld: weduwe X). Vermeld enkel je familienaam.
 • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
 • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die je hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, gordijnen...).  Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
 • Hoed je voor onbekende personen die bij je aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat ze in geen geval binnen.
 • Vraag dat je bezoeker zijn/haar dienstkaart toont (als hij/zij dat niet automatisch doet). Je kunt ook vragen om die kaart onder de deur te schuiven. Als hij/zij geen dienstkaart kan laten zien, weiger dan om de deur te openen.
 • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij je telefoon. Indien iemand bij je aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.
 • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent je geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.
 • Bij twijfel of verdachte handelingen: laat niemand binnen in je woning en aarzel niet om het nummer 112 te bellen.

Waar kan je terecht na een diefstal met list?

Mocht je ondanks alles toch nog slachtoffer worden van diefstal met list, neem dan volgende raadgevingen in acht:

 • Doe onmiddellijk aangifte van de diefstal. Bel het nummer 112.
 • Verwittig in geval van diefstal van waardepapieren en kasbons onmiddellijk de bank en laat deze blokkeren. Dit belet de daders de buit in de wacht te slepen.
 • De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak niets aan tot de (echte) politie ter plaatse is.
 • Er wordt een proces-verbaal opgesteld en de beschrijving van de dader(s) wordt verspreid naar de andere politiediensten.
 •  
 • Neem contact op met de dienst slachtofferhulp van je lokale politie.

Meer informatie

Raadpleeg de brochure: "Diefstal met list, laat u niet in de luren leggen!"

Raadpleeg de brochure: "Diefstal met list, een analyse van het fenomeen"?

 

Tips eigen aan de COVID-19 context

 

 • Betalende PCR-tests aan huis op initiatief van de gemeente/van de regering bestaan niet.
 • Een federale ambtenaar mag je woning niet betreden om te controleren of je de gezondheidsmaatregelen goed naleeft.
 • Wees waakzaam en laat geen vreemden binnen in je huis.
 • Bij twijfel of verdachte handelingen: laat niemand binnen in je woning en aarzel niet om het nummer 112 te bellen.

 

 

Wat is diefstal met list precies?

Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan. Dit fenomeen wordt "diefstal met list" genoemd. 

Het betreft een woningdiefstal, meestal bij senioren, door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent, een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij of - in een meer recente context - een valse verpleegkundige die doet alsof hij/zij PCR-tests uitvoert in naam van de gemeente.

Deze daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse hoedanigheid hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen. Dit fenomeen kent talrijke modus operandi, die gaan van valse politieagenten of valse bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen. Zij profiteren ook van het angstklimaat van de gezondheidscrisis. Dit is één van de redenen waarom deze feiten moeilijk op te sporen zijn. 

Niettemin kunnen een aantal eenvoudige preventieve maatregelen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen.

Preventietips : hoe kan u een diefstal met list vermijden?

 • Vermeld niet op de deurbel dat je alleen woont (bijvoorbeeld: weduwe X). Vermeld enkel je familienaam.
 • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
 • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die je hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, gordijnen...).  Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
 • Hoed je voor onbekende personen die bij je aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat ze in geen geval binnen.
 • Vraag dat je bezoeker zijn/haar dienstkaart toont (als hij/zij dat niet automatisch doet). Je kunt ook vragen om die kaart onder de deur te schuiven. Als hij/zij geen dienstkaart kan laten zien, weiger dan om de deur te openen.
 • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij je telefoon. Indien iemand bij je aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.
 • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent je geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.
 • Bij twijfel of verdachte handelingen: laat niemand binnen in je woning en aarzel niet om het nummer 112 te bellen.

Waar kan je terecht na een diefstal met list?

Mocht je ondanks alles toch nog slachtoffer worden van diefstal met list, neem dan volgende raadgevingen in acht:

 • Doe onmiddellijk aangifte van de diefstal. Bel het nummer 112.
 • Verwittig in geval van diefstal van waardepapieren en kasbons onmiddellijk de bank en laat deze blokkeren. Dit belet de daders de buit in de wacht te slepen.
 • De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak niets aan tot de (echte) politie ter plaatse is.
 • Er wordt een proces-verbaal opgesteld en de beschrijving van de dader(s) wordt verspreid naar de andere politiediensten.
 •  
 • Neem contact op met de dienst slachtofferhulp van je lokale politie.

Meer informatie

Raadpleeg de brochure: "Diefstal met list, laat u niet in de luren leggen!"

Raadpleeg de brochure: "Diefstal met list, een analyse van het fenomeen"?

 

Tips eigen aan de COVID-19 context

 

 • Betalende PCR-tests aan huis op initiatief van de gemeente/van de regering bestaan niet.
 • Een federale ambtenaar mag je woning niet betreden om te controleren of je de gezondheidsmaatregelen goed naleeft.
 • Wees waakzaam en laat geen vreemden binnen in je huis.
 • Bij twijfel of verdachte handelingen: laat niemand binnen in je woning en aarzel niet om het nummer 112 te bellen.