Voertuigtekens

Voertuigen moeten voorzien zijn van een voertuigkenteken dat een snelle identificatie van het voertuig door politiediensten mogelijk maakt.

Inleiding

De voertuigen die gebruikt worden voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm (al dan niet gewapend) moeten voorzien zijn van een voertuigkenteken dat een snelle identificatie van het voertuig door politiediensten mogelijk maakt. 

Dit voertuigkenteken bestaat uit een ronde zelfklever, die op de achterzijde van het voertuig in de onmiddellijke buurt van de nummerplaat moet worden aangebracht. Ieder voertuigkenteken is voorzien van een geïndividualiseerd nummer. 

Het voertuigkenteken moet onmiddellijk verwijderd en vernietigd worden vanaf het ogenblik dat een voertuig niet langer voor taken van mobiele bewaking wordt gebruikt of vanaf het ogenblik dat de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst aan wie het voertuigkenteken werd afgegeven, het voertuig niet langer in gebruik heeft. 

De bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst houdt op de zetel van de onderneming een geactualiseerd register bij, waarin voor elk voertuigkenteken de identificatiegegevens van het voertuig dat ermee is uitgerust en de datum waarop dit is gebeurd, zijn vermeld. Dit register dient te worden voorgelegd bij controles of op vraag van gerechtelijke overheden. 

Een voertuigkenteken wordt door de Directie Private Veiligheid enkel afgeleverd aan ondernemingen die beschikken over een geldige vergunning voor de activiteit mobiele bewaking en interventie na alarm (al dan niet gewapend).

Voertuigkentekens kosten  5 per stuk

Uw bestelling wordt pas verstuurd na ontvangst van betaling (Fonds Private Veiligheid, IBAN BE37 6792 0057 9428, BIC PCHQBEBB met mededeling 'voertuigtekens + uw KBO nummer').

Formulier