Wie zijn wij?

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie is één van de vijf algemene directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Onze hoofdtaak is: het bijdragen tot het bevorderen van de veiligheid van de burgers. Dat doen we hoofdzakelijk op 3 manieren:

  • door intens samen te werken met tal van partners
  • door toezicht te houden op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten en in geval van inbreuken sancties op te leggen
  • door maximaal in te zetten op preventie en burgers aan te sporen om ook zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid

Onze Algemene Directie bestaat uit 7 directies:

  1. Brandveiligheid
  2. Controle
  3. Geschillen en Juridische ondersteuning
  4. Lokale Integrale Veiligheid
  5. Politiebeheer
  6. Private Veiligheid
  7. Voetbalcel

Onder leiding van

Willekens Philip, algemeen directeur

Adres

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
02 557 35 98 (NL)
02 557 33 99 (FR)