Veiligheid bij het organiseren van EK wedstrijden op groot scherm

U organiseert een vertoning op groot scherm? Super, want niet iedereen gaat naar Frankrijk. Maar hoe zorgt u er voor dat de vertoning veilig verloopt? Hoe zorgt u ervoor dat uw groot scherm de voorstelling overleeft?

Plan voor veiligheid. Zorg bijvoorbeeld voor een duidelijk intern regelement. Hier in staat wat mag en niet mag. Communiceer dat ook naar uw bezoekers. Dat reglement kan u laten naleven door eigen veiligheidspersoneel. Maar let er op dat u de wet op de private bewaking naleeft.

Stel ook een noodplan op en  bespreek dat met brandweer en politie. In zo’n noodplan staat ondermeer een risicoanalyse en wat er moet gebeuren in noodsituaties zoals bv. brand of paniek. Zorg er voor dat uw medewerkers dit plan kennen.

Plan zaken zoals:

  • verlichting
  • communicatie
  • verankerde vuilnisbakken
  • EHBO
  • voldoende sanitair
  • een vlotte mobiliteit van en naar het evenement

Plan ook preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld:

  • bewaakte vestiaires
  • afkoeling
  • geldafhandeling

Zorg er tenslotte voor dat steeds duidelijk is wie de organisator van het evenement is.

Klik hier voor advies voor lokale besturen
Klik hier voor advies voor politie
Klik hier voor advies voor supporters

Hebt u nog vragen over de veiligheid en de organisatie van evenementen tijdens het EK 2016, neem dan contact op via volgend e-mailadres: [email protected]

Meer informatie