Hoe voorkom je overvallen te worden?

Niet alleen criminele feiten, maar ook agressiesituaties kunnen een gevoel van onveiligheid creëren. In veel gevallen kan men door het juist handelen verhinderen dat dergelijke situaties escaleren.

U kunt samen met uw medewerkers een groepstraining volgen. In de training leren cursisten hoe ze kunnen omgaan met geweld en agressie, winkeldiefstal en overvallen in de winkel, maar vooral ook hoe dit te voorkomen.

Belangrijke maatregelen tegen overvallen zijn o.a. het afromen van de kassa’s (en dit ook laten weten), goede zichtlijnen, goede procedures bij openen en sluiten en een goede regeling m.b.t. geldtransport.

Meer informatie vindt u in de brochure veilig zelfstandig ondernemen. U kan deze ook gratis bestellen via het onderdeel publicaties op deze site.

Veiligheidsinvesteringen

Een selectie van mogelijke veiligheidsinvesteringen:

Goederen

 • Gebruik van dummy’s in de winkel ter vervanging van de echte waardevolle goederen.

Kassabeheer

 • Stel een limiet aan het aanwezige kasgeld. Bewaar geld en andere waardepapieren boven deze limiet op een veilige plaats (bijvoorbeeld afroomkluisjes);
 • Het is aan te bevelen om ten minste één kluis in de winkel te hebben die voorzien is van een tijdslot of tijdvertraging (mét display). Berg in deze kluis de sleutels op van de eventuele andere kluizen;
 • Stimuleer het gebruik van cheques of elektronische betaalmiddelen;
 • Overweeg de inschakeling van een private bewakingsonderneming die is vergund voor het vervoer van waarden. Om de kosten daarvan te beperken kunt u proberen het geldtransport met andere zelfstandigen combineren. Ook met het gebruik van ‘de lichte plofkoffer’ (Light CIT) kunnen de kosten worden gereduceerd;
 • Anti-graaikap. Een afscherming aan de kassa die een greep uit de kassa kan verhinderen.

Toegang

 • De toepassing van de tijdvertragende sloten, tijdsloten of een extra slot in combinatie met een gescheiden sleutelbeheer kan de mogelijkheid tot een gedwongen kluisopening aanzienlijk beperken. Zorg er dan wel voor dat de overvaller ziet dat het 'niet openen' op een technische onmogelijkheid berust;
 • Automatische deursluiter, zodat het binnenlaten van derden (of personeel en leveranciers) een actieve handeling vereist van binnenuit;
 • Sas

Beveiligingsverlichting

 • Een goede verlichting van personeels- en leveranciersingangen en een overzichtelijk ingerichte in- en uitgang van de onderneming zorgen ervoor dat eventuele malafide benaderingen snel kunnen worden opgemerkt. Ook na de overval kan het van belang zijn een goed zicht te hebben op bijvoorbeeld het gebruikte vluchtvoertuig en de vluchtrichting.

Elektronische maatregelen

 • Plaats een overvalknop;
 • Installeer een elektronisch alarmsysteem. Houd wel rekening met de wettelijke bepalingen;
 • Maak eventueel gebruik van bewakingscamera’s. Houd ook hierbij rekening met de wettelijke bepalingen.

Weet u trouwens dat de overheid u steunt wanneer u veiligheidsinvesteringen neemt in uw winkel, door een verhoogde fiscale aftrek toe te kennen? Meer info hierover vindt u bij de diefstalpreventieadviseur van uw politiezone of op deze website op de paginas: Investeringsaftrek in beveiliging en Aftrek van de beroepskosten tot 120%.