Philip Willekens
Philip Willekens, Directeur-generaal

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie is één van de vijf algemene directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Onze hoofdtaak is: het bijdragen tot het bevorderen van de veiligheid van de burgers. Dat doen we hoofdzakelijk op 3 manieren:

 • door intens samen te werken met tal van partners
 • door toezicht te houden op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten en in geval van inbreuken sancties op te leggen
 • door maximaal in te zetten op preventie en burgers aan te sporen om ook zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid

Basisopdrachten

 1. Administratief beheren en ondersteunen van de politie;
 2. Beheren van de geschillen van de federale politie;
 3. Coördineren, opvolgen en evalueren van het lokaal veiligheidsbeleid door middel van overeenkomsten
  (strategische veiligheids- en preventieplannen, financiële toelagen, enz.);
 4. Reglementeren, uitwerken van het beleid, opvolgen en controleren van de private en bijzondere veiligheid;
 5. Uitvoeren en coördineren van de kadernota integrale veiligheid voor de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken behoren, met bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van een gecoördineerd beleid inzake administratieve aanpak;
 6. Uitwerken, evalueren en bewaken van het beleid inzake veiligheid in en rond de voetbalstadions.

Organogram

Organigram nl