Afkondiging
Interpretatie

Interpretatie

Laatste wijziging: 01/07/2013

Geïnterpreteerde wetgeving

Type document Koninklijk besluit (consulteer de tekst)
Korte omschrijving Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
Reglementeringsniveau Federaal
Afkondiging 07-07-1994
Laatste wijziging 07-12-2016
Categorie Algemene reglementering
Van toepassing in
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vlaams Gewest
 • Waals Gewest
 • Duitstalige Gemeenschap

Het koninklijk besluit van 12 juli 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

De basisnormen die de minimale voorwaarden vastleggen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen, worden ingedeeld in 6 bijlagen:

 • Terminologie
 • Lage gebouwen
 • Middelhoge gebouwen
 • Hoge gebouwen
 • Brandreactie
 • Industriegebouwen

De omvangrijke en complexe wijzigingen van 12 juli 2012 betreffen:

 • Aanpassing van alle voorschriften betreffende de bijlagen 2, 3 en 4 inzake brandweerstand van de bouwelementen en –materialen aan de Europese regelgeving;
 • Invoeren van het Europees systeem voor wat betreft de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand;
 • Herziening van de bijlage 5 /1 tot vaststelling van de vereisten inzake brandweerstand op grond van het risico dat gepaard gaat met het type van bezetting van de gebouwen;
 • Opnemen van nieuwe eisen voor enkelvoudige en dubbelwandige gevels ;
 • Invoeging van bepalingen inzake de verluchting van de liften in «lage-energiegebouwen»;
 • Opnemen van de eisen in verband met groendaken ;
 • De gemeenschappelijke eisen in verband met de doorvoeringen zijn opgenomen in de bijlage 7.