Afkondiging
Wet

De nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd op 31 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 10 november 2017, 10 dagen na publicatie. De vernieuwde regelgeving schept een modern en duidelijker kader voor de private veiligheid. 

Er kwamen nieuwe sectoren bij, de bewakingssector kreeg nieuwe bevoegdheden, de toegangsvoorwaarden en de controles zijn duidelijk afgebakend.

Lees ook Besafe Magazine 44, het themanummer over de Wet private veiligheid.