Afkondiging
Interpretatie

Interpretatie

Laatste wijziging: 26/11/2013

Geïnterpreteerde wetgeving

Type document Koninklijk besluit (consulteer de tekst)
Korte omschrijving Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
Reglementeringsniveau Federaal
Afkondiging 07-07-1994
Laatste wijziging 07-12-2016
Categorie Algemene reglementering
Van toepassing in
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Algemene interpretatie van de bijlage 6

Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat de bijlage 6 toevoegt aan het koninklijk besluit van 7 juli 1994.

Brochure "De klassering van industriegebouwen - Toelichtingen bijlage 6: Brandpreventievoorschriften voor industriegebouwen"