Afkondiging
Interpretatie

Interpretatie

Laatste wijziging: 05/02/2014

Geïnterpreteerde wetgeving

Type document Koninklijk besluit (consulteer de tekst)
Korte omschrijving Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
Reglementeringsniveau Federaal
Afkondiging 07-07-1994
Laatste wijziging 07-12-2016
Categorie Algemene reglementering
Van toepassing in
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Het bijgevoegde document « Stabiliteit bij brand van verlaagde plafonds » genaamd, beschrijft de beproevingsprocedure en de criteria nodig om te voldoen aan het volgende voorschrift « […] hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een ½ h. » .