Afkondiging
Programmawet

De programmawet van 25 december 2016 (art. 61 tot 66 (B.S. 29/12/2016)) wijzigt de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid. Deze heet voortaan «Wet betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid».