Afkondiging
Omzendbrief

De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010.