Afkondiging
Omzendbrief

Ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones