Afkondiging
Omzendbrief

Deze omzendbrief heeft als doel de gegevens, noodzakelijk voor het opstellen van de begroting van de politiezones voor het begrotingsjaar 2018, te bundelen. Hij vormt een referentiedocument bestemd voor de korpschefs, de bijzondere rekenplichtigen, maar ook voor de politieraadsleden die de eindbeslissers blijven voor de begrotingsopmaak van de politiezone.

Om de personen die belast zijn met de begrotingsopmaak zo spoedig mogelijk te laten beschikken over de gegevens betreffende de federale dotaties, werden de bedragen gepubliceerd op deze website.