Afkondiging
Omzendbrief

Herwerking Ministeriële omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken

De doelstelling van de omzendbrief bestaat erin een geactualiseerde omkadering te bieden aan de buurtinformatienetwerken en ze een plaats te geven in het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid. Burgerparticipatie en dus ook de Buurtinformatienetwerken vormen een belangrijk onderdeel van het lokale veiligheids- en preventiebeleid. Deze omzendbrief definieert de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de diverse actoren.