Afkondiging
Ministerieel besluit

Het ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones, werd gepubliceerd op 30 april 2018 in het Belgisch Staatsblad