Afkondiging
Ministerieel besluit

Ministerieel besluit van 25 mei 2018 betreffende de aanwijzing van de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 262 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.