Afkondiging
Koninklijk besluit

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie heeft een koninklijk besluit uitgevaardigd tot regeling van het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten.

Dit besluit bepaalt welke bewakingsactiviteiten met honden kunnen worden uitgeoefend. Het bepaalt eveneens onder welke voorwaarden deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend en welke stappen moeten worden ondernomen bij incidenten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de patrouillehonden en de speurhonden.  Een bewakingshond is ofwel patrouillehond ofwel speurhond en wordt steeds ingezet met dezelfde geleider.

Indien u vragen heeft over dit koninklijk besluit, kunt u een mail sturen naar het volgende adres: [email protected].

Documenten