Afkondiging
Koninklijk besluit

Het koninklijk besluit van 29 oktober 2020 brengt een aantal wijzigingen aan in het KB van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciƫle functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan.

De voornaamste wijziging betreft het toevoegen van de profielen waaraan lesgevers moeten voldoen.

Daarnaast werden er ook nog een aantal correcties aangebracht in de bestaande tekst en werden sommige bepalingen iets verder verduidelijkt.

U kunt dit koninklijk besluit raadplegen via de onderstaande PDF.