Afkondiging

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009, 28 mei 2018 en 2 december 2018)

Gecoördineerde versie.