Afkondiging
Koninklijk besluit

Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, werd op 18 januari 2017 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Dit besluit is in werking op 1 april 2017 getreden, met uitzondering van artikel 4, dat al uitwerking heeft sinds 1 december 2016.