Afkondiging
Koninklijk besluit

De volgende koninklijke besluiten werden op 27 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Koninklijk besluit van 17 décember 2017 houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2017 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2018;
  • Koninklijk besluit van 17 décember 2017 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2017;
  • Koninklijk besluit van 17 décember 2017 houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale politie gedurende het jaar 2017;
  • Koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2017;
  • Koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2016.