Afkondiging
Koninklijk besluit

De volgende koninklijke besluiten werden op 12 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2015, de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2017;
  • Koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2016;
  • Koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale politie gedurende het jaar 2016.