Afkondiging
Koninklijk besluit

Op 24 januari 2018 werd volgend koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Koninklijk besluit van 25 december 2017 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2017 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren. Deze dotatie vervangt de federale dotatie om het aanwervingsbeleid in de politiezones te stimuleren.